ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 tr 12 sách BT Sinh lớp 10

Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội hay lưỡng bội? Có mấy loại thể sợi có thể kết phối? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

  • Các bào tử là đơn bội.
  • Có hai loại thể sợi có thể kết phối dù chúng trông giống nhau. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 12 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON