YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 9 trang 12 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 tr 12 sách BT Sinh lớp 10

Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là gì? 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là:

  • Giới Thực vật gồm những sinh vật sống cố định, tự dưỡng, cảm ứng chậm.
  • Giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, phản ứng nhanh và có khả năng di chuyển. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON