ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học 10

Giải bài 4 tr 50 sách GK Sinh lớp 10

Khi tiến hành ẩm bào làm thế nào tế bào có thể chọn được các chất cần thiết trong số hàng loạt các chất có ở xung quanh để đưa vào tế bào?

VDO.AI

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Khi tiến hành quá trình ẩm bào trong điều kiện môi trường có rất nhiều chất ở xung quanh thì tế bào sử dụng các thụ thể đặc hiệu trên màng sinh chất để chọn lấy những chất cần thiết đưa vào tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 50 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1