AMBIENT

Bài tập 68 trang 78 SBT Sinh học 10

Giải bài 68 tr 78 sách BT Sinh lớp 10

Một học sinh làm thí nghiệm về co nguyên sinh như sau:

Thí nghiệm 1: Tách lớp biểu bí lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính và đem quan sát dưới kính hiển vi.

Thí nghiệm 2: Nhỏ một giọt nước muối loãng vào rìa lá kính, lấy giấy thấm hút phía ngược lại, đem quan sát dưới kính hiển vi thấy tế bào bị co nguyên sinh.

Giải thích nào sau đây là đúng về hiện tượng co nguyên sinh trên đây?

A. Môi trựờng tế bào ngoài nhược trương, nước trong tế bào bị hút ra ngoài.

B. Môi trường tế bào ngoài đẳng trương, dịch bào không thay đổi.

C. Môi trường tế bào ngoài ưu trương, dịch bào thẩm thấu ra ngoài.

D. Môi trường tế bào ngoài nhược trương, màng tế bào tách ra khỏi thành tế bào.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 68

  • Giải thích đúng là môi trường tế bào ngoài ưu trương, dịch bào thẩm thấu ra ngoài.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 68 trang 78 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>