AMBIENT

Bài tập 70 trang 78 SBT Sinh học 10

Giải bài 70 tr 78 sách BT Sinh lớp 10

Khi xảy ra hiện tượng co nguyên sinh với dung dịch sacarôzơ 1M, phần hình thành giữa màng sinh chất và thành tế bào chứa

A. dịch bào.

B. dung dịch đường sacarôzơ 1M.

C. hỗn hợp dịch bào và sacarôzơ.

D. không khí. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 70

  • Phần hình thành giữa màng sinh chất và thành tế bào chứa hỗn hợp dịch bào và sacarôzơ.

⇒ Đáp án: C

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 70 trang 78 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>