AMBIENT

Bài tập 17 trang 55 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 tr 55 sách BT Sinh lớp 10

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

Vận chuyển thụ động

Vận chuyển chủ động

- Là phương thức vận chuyển của các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

- Không tiêu tốn năng lượng ATP.

- Có thể khuếch tán trực tiếp qua màng không đặc hiệu hay qua kênh prôtêin đặc hiệu.

- Là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

- Tiêu tốn năng lượng ATP.

- Phải có kênh prôtêin vận chuyển đặc hiệu.

 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 55 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA