YOMEDIA

Bài tập 66 trang 77 SBT Sinh học 10

Giải bài 66 tr 77 sách BT Sinh lớp 10

Hiện tượng thẩm thấu là

A. Sự khuếch tán của các chất qua màng.

B. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

C. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 66

  • Hiện tượng thẩm thấu là sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 66 trang 77 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA