YOMEDIA

Bài tập 62 trang 76 SBT Sinh học 10

Giải bài 62 tr 76 sách BT Sinh lớp 10

Một tế bào có nồng độ chất tan là 0,9%. Dung dịch nào sau đây là dung dịch ưu trương của tế bào?

A. Dung dịch NaCl 0,8%.

B. Dung dịch NaCl 0,9%.

C. Dưng dịch NaCl 1%.

D. Dung dịch NaCl 0,2%. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 62

  • Dung dịch NaCl 1% là dung dịch ưu trương của tế bào.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 62 trang 76 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA