ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 50 sách GK Sinh lớp 10

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 
Vận chuyển thụ động Vận chuyển chủ động
 • Vận chuyển các chất đi từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độn thấp (thuận theo chiều građien nồng độ
 • Không cần tiêu tốn năng lượng
 • Khuếch tán trực tiếp quá màng hoặc nhờ prôtêin xuyên màng
 • Thường các chất có kích thước nhỏ hơn lỗ màng: O2, CO2, Glucozơ..
 • Vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều građien nồng độ)
 • Tiêu tốn năng lượng ATP
 • Nhờ các kênh prôtêin đặc hiệu trên màng
 • Thường vận chuyển các chất có kích thước lớn hơn lỗ màng: ion Na+, K+

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 50 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Nguyễn Tiểu Ly

  a. Kênh protein đặc biệt

  b. Các lỗ trên màng

  c. Lớp kép photpholipit

  d. Kênh protein xuyên màng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Dương Quá

  a. Trực tiếp qua màng tế bào mà không cần kênh và ATP

  b. Kênh protein và tiêu tốn ATP

  c. Sự khuếch tán của các ion qua màng

  d. Kênh protein đặc biệt là “aquaporin”

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  a. Theo khuynh hướng nồng độ.

  b. Ngược với khuynh hướng nồng độ.

  c. Theo khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP.

  d. Ngược với khuynh hướng nồng độ nhờ sự thuỷ phân ATP.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  a. Sự khuếch tán của các chất qua màng.

  b. Sự khuếch tán của các ion qua màng.

  c. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng.

  d. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1