AMBIENT

Bài tập 17 trang 61 SBT Sinh học 10

Giải bài 17 tr 61 sách BT Sinh lớp 10

Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua màng tế bào? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ động. Cho ví dụ minh hoạ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 17

 • Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất không tiếu tốn năng lượng. Dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
 • Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nới có nồng độ chất tan cao và cần tiêu tốn năng lượng.
 • Phân biệt.
  • Vận chuyển thụ động: 
   • Là hình thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp
   • Không tiêu tốn năng lượng
   • Có 2 cách: Khuyếch tán trực tiếp qua màng sinh chất không đặc hiệu và qua kênh riêng đặc hiệu
  • Vận chuyển chủ động
   • Là hình thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao (vận chuyển tích cực)
   • Tiêu tốn năng lượng ATP cho các "máy bơm" đặc chủng
  • Vận chuyển qua kênh đặc hiệu
 • Ví dụ: hiện tượng khi uống càng nhiều nước đường thì ta càng thấy khát.
 • Truyền nước là vận chuyển thụ động. 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17 trang 61 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>