YOMEDIA

Bài tập 60 trang 76 SBT Sinh học 10

Giải bài 60 tr 76 sách BT Sinh lớp 10

Chất nào sau đây chỉ có thể đi qua màng bằng con đường xuất nhập bào?

A. Pôlisacarit.

B. Glucôzơ.

C. Rượu êtanol.

D. Vitamin. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 60

  • Pôlisacarit chỉ có thể đi qua màng bằng con đường xuất nhập bào.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 60 trang 76 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA