AMBIENT

Bài tập 69 trang 78 SBT Sinh học 10

Giải bài 69 tr 78 sách BT Sinh lớp 10

Một học sinh làm thí nghiệm như sau: Tách lớp biểu bì lá cây thài lài tía đặt vào giọt nước trên phiến kính, đậy lá kính, thấm bớt nước thừa và dem quan sát dưới kính hiển vi. Hiện tượng mà bạn ấy có thể thấy là

A. tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng đóng.

B. tế bào biểu bì co nguyên sinh và các khí khổng đóng.

C. tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng mở.

D. tế bào biểu bì co nguyên sinh và các khí khổng mở. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 69

  • Hiện tượng mà bạn ấy có thể thấy là: tế bào biểu bì không bị co nguyên sinh và các khí khổng mở.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 69 trang 78 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>