AMBIENT

Bài tập 64 trang 77 SBT Sinh học 10

Giải bài 64 tr 77 sách BT Sinh lớp 10

Câu nào sau đây không đúng khi nói về trao đổi chất qua màng tế bào?

A.  Dựa vào sự khuếch tán qua màng, người ta chia dung dịch thành 3 loại: ưu trương, đẳng trương và nhược trương.

B.  Khuếch tán là hiện tượng các chất hoà tan trong nước được vận chuyển qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

C. Những chất trao đổi qua màng tế bào thường là những chất hoà tan trong môi trường nước.

D. Nước thấm qua màng từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước thấp hơn gọi là thẩm thấu. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 64

  • Ý sai là A, người ta chia dung dịch thành 3 loại như vậy là dựa vào chênh lệch nồng độ chất tan.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 64 trang 77 SBT Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>