AMBIENT

Vì sao để đoạn mía lâu ngày trong không khí ở đầu đoạn mía có mùi rượu etylic?

bởi Mai Anh 01/06/2019

để đoạn mía lâu ngày trong không khí ở đầu đoạn mía có mùi rượu etylic

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • - Để đoạn mía lâu ngày trong không khí, đường saccarozơ C12H22O11có trong mía sẽ bị vi khuẩn trong không khí lên men chuyển thành glucôzơ C6H12O6 thành rượu etylic C2H5OH
  - Phương trình minh họa:
  C12H22O11 + H2O --------> C6H12O6 (Glucozơ) + C6H12O6 (Fructozơ)
  C6H12O6 ----------> 2C2H5OH + 2CO2

  bởi Hoàng Anh Minh Quân 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>