AMBIENT

Có thể pha được bao nhiêu ml rượu etylic 30 độ?

bởi Nguyễn Thị An 02/06/2019

1. Có 100 ml rượu etylic 75 độ và nước cất đủ dùng , cùng dụng cụ đo thể tích cần thiết , có thể pha được bao nhiêu ml rượu etylic 30 độ ? hãy trình bày cách pha .

2. khi đốt cháy hoàn toàn 4,5 ml rượu etylic , dẫn sản phẩm cháy đi qua đ nước vôi trong dư , thu được 4,4 gam kết tủa trắng . tính độ rượu của rượu đem dùng , biết Drượu = 0,8 g/ml ; Dnước = 1 g/ml.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Thể tích rược etylic nguyên chất có trong 100 ml rượu \(75^0\) là:

  \(\dfrac{100.75}{100}=75ml\)

  Gọi x ( ml) là thể tích rượu \(30^0\) pha được, thể tích rượu nguyên chất cần dùng là: \(\dfrac{3x}{10}\)

  Vậy \(\dfrac{3x}{10}=75\rightarrow x=250\)

  bởi Hoàng Trang 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>