Thể tích khí thu được là bao nhiêu?

bởi Aser Aser 09/06/2019

hòa tan hoàn toàn 9,2 gam Natri vào rượu Etylic thu được V lít khí. Hãy tính V.

Câu trả lời (1)

  • pthh :

    2Na + 2C2H5OH ---> 2C2H5ONa + H2

    => khí thoát ra là khí H2

    nNa = 9,2 : 23 = 0,4 (mol)

    từ phương trình hóa học => nH2 = \(\dfrac{1}{2}\)nNa = 0,2 (mol)

    => VH2 = nH2 x 22,4 = 0,2 x 22,4 = 4,48 (lít)

    => V = 4,48

    bởi nguyễn thị kim loan 09/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan