YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 81 SGK Hóa học 9

Giải bài 4 tr 81 sách GK Hóa lớp 9

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

a) Dung dịch HCl.

b) Dung dịch NaOH.

c) Dung dịch NaCl.

d) Nước.

Trường hợp nào đúng? Hãy giải thích.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Khí clo dư được loại bỏ bằng cách dẫn khí clo sục vào:

b) Dung dịch NaOH: do tạo thành muối NaCl, NaClO.

Cl(vàng lục) +NaOH ⇔ NaClO (không màu) + NaCl (không màu) +H2O    

d) Nước: do tạo thành HCl và HClO.

Cl2  + H2 HClO + HCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 81 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON