YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 26 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 26 Clo​ giúp các em học sinh biết cách dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của clo và viết các phương trình hóa học; Biết quan sát thí nghiệm, nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dd kiềm và tính tẩy màu của clo ẩm (nếu có); Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm; Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở đktc.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF