ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.15 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.15 tr 32 SBT Hóa học 9

a) Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau:

MnO2 → Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → CuCl→ AgCl

b) Nêu cách tách khí Cl2 ra khỏi hỗn hợp: Cl2 có lẫn N2 và H2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.15

 
 

a)

(1) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(2) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

(5) Cl+ Cu → CuCl2

(6) CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + CuCO3

b) Dần khí H2 dư vào hỗn hợp, rồi đưa ra ánh sáng, sau một thời gian cho hỗn hợp khí qua nước, ta được dung dịch HCl (N2 không tác dụng với H2 ở điều kiện thường). Cho dung dịch HCl tác dụng với MnO2 thu được khí Cl2.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.15 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1