ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.9 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.9 tr 32 SBT Hóa học 9

Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.9

 
 

Phương trình hoá học: 2Fe + 3Cl2 to→ FeCl3

Theo định luật bảo toàn khối lượng:

mFe + mCl2 = mFeCl3

mCl2 = mFeCl3 - mFe = 16,25 - 5,6 = 10,65g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.9 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1