ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.10 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.10 tr 32 SBT Hóa học 9

Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl    

B. FeCl2    

C. FeCl    

D. FeCl4

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.10

 
 

Đáp án B.

Gọi công thức của muối là FeCl(x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

FeClx + xNaOH → Fe(OH)+ xNaCl

(56+35,5x)gam     (56+17x)gam

12,7 gam               9 gam

Ta có tỷ lệ:

\(\frac{{\left( {56 + 35,5x} \right)}}{{12,7}} = \frac{{(56 + 17x)}}{9} \to x = 2\)

→ Công thức của muối là FeCl2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.10 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1