ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.8 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.8 tr 32 SBT Hóa học 9

Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I. Hãy xác định tên của kim loại.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.8

 
 

- Gọi kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại là M.

Phương trình hoá học:

2M + Cl2 → 2MCl

9,2 x 2(M + 35,5) = 2M x 23,4

653,2 = 28,4M

M = 23. Vậy kim loại M là kim loại natri (Na).

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.8 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1