ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.3 trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.3 tr 31 SBT Hóa học 9

Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.3

 
 

- Clo tác dụng với hầu hết các kim loại.

Thí dụ: 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3.

- Clo tác dụng với hiđro (khi chiếu sáng hoặc đốt nóng) tạo thành hiđro clorua.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.3 trang 31 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1