YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.4 trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.4 tr 31 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

KClO3 t→ A + B

A + H2O → D + E + F

D + E → KCl + KClO + H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.4

2KClO3 to→ 2KCl + 3O2

2KCl + 2H2O → 2KOH + H2 + Cl2

Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.4 trang 31 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF