YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 81 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 81 sách GK Hóa lớp 9

Viết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

a) 2Fe(r) + 3Cl2  2FeCl3 (r)

b) Fe(r) + S (r) FeS (r)

c) 3Fe (r) + 2O2  Fe3O4(r)

Nhận xét:

- Clo đưa Sắt lên hóa trị cao nhất là (III) trong hợp chất FeCl3

- Trong hợp chất Fe3O4 sắt thể hiện cả hóa trị (II) và hóa trị (III)

- Lưu huỳnh tác dụng với Sắt tạo hợp chất FeS, trong đó Fe có hóa trị (II). Như vậy mức độ hoạt động của các phi kim được sắp xếp theo chiều giảm dần như sau: Cl, O, S.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 81 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON