YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.13 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.13 tr 32 SBT Hóa học 9

Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau: Dung dịch HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, H2O.

Để điều chế clo, em có thể dùng những hoá chất nào ? Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.13

4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 2MnCl2 + 2KCl + 8H2O

2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.13 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF