YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 26.16 trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.16 tr 33 SBT Hóa học 9

Có các chất: KMnO4, MnO2, HCl.

a) Nếu khối lượng các chất KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

b) Nếu số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, chọn chất nào để điều chế được nhiều clo hơn ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.16

a)

4HCl + MnO2 → MnCl2 + 2H2O + Cl2

1 mol MnO2 → 1 mol Cl2

a/87 mol MnO2 → a/87 mol Cl2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

2 mol KMnO4 → 5 mol Cl2

a/158 mol KMnO4 → a/63,2 mol

Có a/63,2 > a/87

Chọn KMnO4 đều chế được nhiều clo hơn

b)

4HCl + MnO2 → MnCl2 + 2H2O + Cl2

a mol MnO2 → a mol Cl2

16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

2 mol KMnO4 → 5 mol Cl2

a mol KMnO4 → 5a/2 mol

Chọn KMnO4 đều chế được nhiều clo hơn

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.16 trang 33 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF