ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.7 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.7 tr 32 SBT Hóa học 9

Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

A. NaCl 

B. NaOH 

C. CaCO3 

D. HCl

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.7

 
 

Đáp án B.

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.7 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1