ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 26.11 trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài tập 26.11 tr 32 SBT Hóa học 9

Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

Cl2 + A → B

B + Fe → C + H2

C + E → F + NaCl

F + B → C + H2O

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26.11

 
 

Cl2 + H2 → 2HCl

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Fe(OH)2 + HCl → FeCl2 + 2HCl

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.11 trang 32 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1