ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 10 trang 81 SGK Hóa học 9

Giải bài 10 tr 81 sách GK Hóa lớp 9

Tính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

\(n_{Cl }= \frac{1,12}{22,4} = 0,05 \ mol\)

Phương trình phản ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

nNaCl = nNaClO = 0,05 mol.

\(V = \frac{{0,1}}{1} = 0,1\;lit\)

\({C_{M(NaCl)}} = {C_{M(NaClO)}} = \frac{{0,05}}{{0,1}} = 0,5\;M\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 10 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 81 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1