YOMEDIA

Tính CM của dung dịch HCl

1. Trung hòa 50ml HCl bằng 180ml NaOH 2M

a) Tính CM của dung dịch HCl

b) Tính CM dung dịch sau phản ứng

  bởi hồng trang 11/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

  • PTHH: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\) a) Số mol NaOH tham gia: \(n_{NaOH}=0,18.2=0,36\left(mol\right)\) Theo PTHH: \(n_{HCl}=n_{NaOH}=0,36\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd HCl: \(C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,36}{0,05}=7,2\left(M\right)\) b) dd sau pứ là NaCl. Theo PTHH: \(n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,36\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd NaCl: \(C_{M\left(NaCl\right)}=\dfrac{0,36}{0,05+0,18}=1,57\left(M\right)\)

      bởi Việt Việt 11/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA