ADMICRO
UREKA

Tính CM của dung dịch HCl

1. Trung hòa 50ml HCl bằng 180ml NaOH 2M

a) Tính CM của dung dịch HCl

b) Tính CM dung dịch sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • PTHH: \(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\) a) Số mol NaOH tham gia: \(n_{NaOH}=0,18.2=0,36\left(mol\right)\) Theo PTHH: \(n_{HCl}=n_{NaOH}=0,36\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd HCl: \(C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,36}{0,05}=7,2\left(M\right)\) b) dd sau pứ là NaCl. Theo PTHH: \(n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,36\left(mol\right)\) Nồng độ mol dd NaCl: \(C_{M\left(NaCl\right)}=\dfrac{0,36}{0,05+0,18}=1,57\left(M\right)\)

      bởi Việt Việt 11/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON