Tính khối lượng đ H2SO4 9,8%

bởi Anh Nguyễn 05/06/2019

cho 8 gam CuO t/Dung vừa đủ vs đ H2SO4 9,8%

a. tính khối lượng đ H2SO4 9,8%

b. tính nồng độ phần trăm của muối thu đc sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Giải:

  a) Số mol CuO là:

  nCuO = m/M = 0,1 (mol)

  PTHH: CuO + H2SO4 -> CuSO4 + H2O

  ---------0,1--------0,1--------0,1----------

  Khối lượng dd H2SO4 là:

  mddH2SO4 = (mct.100)/C% = (0,1.98.100)/9,8 = 100 (g)

  b) Khối lượng dd sau pư là:

  mddspư = mCuO + mH2SO4 = 8 + 100 = 108 (g)

  Nồng độ phần trăm CuSO4 thu được sau phản ứng là:

  C%CuSO4 = (mct/mddspư).100 = (0,1.160/108).100 ≃ 14,8 %

  Vậy ...

  bởi Hung Phat Nguyen 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan