AMBIENT
UREKA

Tìm công thức phân tử của B, biết MB = 62

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam hợp chất hữu cơ B ( chỉ chứa C, H, O ). Dẫn toàn bộ hỗn hợp sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình 2 dung dịch KOH dư thấy khối lương bình 1 tăng 5,4 gam bình 2 tăng 8,8 gam

a. Tìm công thức phân tử của B, biết MB = 62

b. Nếu thau đổi thứ tự các bình thì khối lượng các bình tăng bao nhiêu gam

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • GỌI CTHH của B là CxHyOz (x,y,z \(\in\) N* )

  nB =\(\dfrac{6,2}{62}=0,1\) (mol)

  CxHyOz + ( x+\(\dfrac{y}{4}-\dfrac{z}{2}\)) O2 -> xCO2+\(\dfrac{y}{2}\)H2O

  0, 1 0,1 x 0,05y (mol)

  a, m bình 1 tăng= m H2O==> nH2O=\(\dfrac{5,4}{18}=0,3\left(mol\right)\)=0,05y==> y=6

  m bình 2 tăng = m CO2= 8,8==> nCO2=\(\dfrac{8,8}{44}\)=0,2 (mol)=0,1x==> x=2

  Ta có 2.12+6+16z=62==> z=2

  vậy cthh của B là C2H6O2

  b, C2H6O2 +\(\dfrac{5}{2}\) O2->2 CO2+3H2O

  0,1 0,2 0,3

  CO2 + 2KOH -> K2CO3+ H2O

  0,2 0,4 0,2

  m bình 1 tăng = mCO2+mH2O= 0,2.44+0,3.18=14,2(g)

    bởi Lê Hồng Nhung 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON