YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.6 trang 37 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.6 trang 37 SBT Hóa học 9

Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

(1) 2C + ... → 2CO

(2) Fe2O3 + ... → 2Fe + CO2

(3) CO2 + ... → CaCO3 + H2O

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.6

(1) 2C + O2 to→ 2CO

(2) Fe2O+ 3CO to→ 2Fe + 3CO2

(3) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.6 trang 37 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF