ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thành phần %theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

Hòa tan35g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaCl vào 400ml dung dịch H2SO4 thu được 2,24L (đktc)

a,viế pthh

b,tíh thành phần %theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban dầu

c,tính Cm của dung dịch HCl

d, dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở tren đi qua 100ml NaOH. Tinh m muối thu được

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Hòa tan 35g hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và NaCl vào 400ml dung dịch H2SO4 thu được 2,24L khí CO2 (đktc)

  a,viết pthh

  b,tíh thành phần %theo khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban dầu

  c,tính Cm của dung dịch H2SO4 đã dùng

  d, dẫn toàn bộ lượng khí thu được ở tren đi qua 100ml NaOH. Tinh m muối thu được

  ---------------------------------------------------Bài Làm--------------------------------------------------------------------

  Theo đề bài ta có : nCO2 = \(\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

  a) Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)Na2CO3+H2SO4\rightarrow Na2SO4+H2O+CO2\uparrow\)

  0,1mol.....................0,1mol..............................................0,1mol

  (2) \(2NaCl+H2SO4\rightarrow Na2SO4+2HCl\)

  b) Ta có :

  \(nNa2CO3=0,1\left(mol\right)\Rightarrow mNa2CO3=0,1.106=10,6\left(g\right)\)

  => mNaCl = 35-10,6 = 24,4 (g)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\%mNa2CO3=\dfrac{10,6}{35}.100\%\approx30,29\%\\\%mNaCl=100\%-30,29\%=69,71\%\end{matrix}\right.\)

  c) Ta có : \(CM_{H2SO4}=\dfrac{0,1}{0,4}=0,25\) (M)

  d) Ta có PTHH :

  \(CO2+2NaOH\rightarrow Na2CO3+H2O\)

  0,1mol..........................0,1mol

  => mNa2CO3 = 0,1.106 = 10,6 (g)

    bởi Thanh Truc Do Nhu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1