ADMICRO
UREKA

Nếu dẫn toàn bộ khí thoát ra từ phản ứng trên vào bình đựng 50g dd NaOH 12% thì muối nào được tạo thành?

Cho 19,7g muối cacbonat của kim loại M hoá trị 2 tác dụng hết với ddH2SO4 loãng thu được 23,3g muối sunfat.

a) Tìm CTHH của muối cacbonat đã dùng

b) Nếu dẫn toàn bộ khí thoát ra từ phản ứng trên vào bình đựng 50g dd NaOH 12% thì muối nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu g?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Cứ 1 mol MCO3 chuyển thành 1 mol MSO4 tăng 96-60=36g

  - Vậy x mol MCO3 chuyển thành x mol MSO4 tăng 23,3-19,7=3,6g

  - Suy ra x=3,6:36=0,1 mol. Vậy \(MCO_3=\dfrac{m}{n}=\dfrac{19,7}{0,1}=197\)

  Nghĩa là :M+60=197 suy ra M=137(Ba) nên CTHH muối cacbonat là BaCO3

  - Số mol CO2 sinh ra =số mol BaCO3=0,1 mol

  - Số mol NaOH=\(\dfrac{50.12}{40.100}=0,15mol\)

  - Ta có tỉ lệ: \(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,15}{0,1}=1,5< 2\)

  \(\rightarrow\)vậy tạo ra 2 muối:NaHCO3 x mol; Na2CO3 y mol

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O

  - Ta có hệ phương trình:

  \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO_2}=x+y=0,1\\n_{NaOH}=x+2y=0,15\end{matrix}\right.\)

  \(\rightarrow\)Giải ra x=0,05 và y=0,05

  - Khối lượng các muối:

  \(m_{NaHCO_3}=0,05.84=4,2g\)

  \(m_{Na_2CO_3}=0,05.106=5,3g\)

    bởi Nguyễn Thu Hương 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF