ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Y

hoà tan hoàn toàn 43.45 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3, K2CO3, BaCO3 và ZnCO3 bằng dung dịc HCl dư thu được 6.72 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Y.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\)

  \(K_2CO_3+2HCl\rightarrow2KCl+H_2O+CO_2\)

  \(BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+H_2O+CO_2\)

  \(ZnCO_3+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O+CO_2\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{V_{\left(\text{Đ}ktc\right)}}{22,4}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Từ các phương trình, ta tính được:

  \(n_{HCl}=2n_{CO_2}=2.0,3=0,6\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2O}=n_{CO_2}=0,3\left(mol\right)\)

  BTKL: \(m_{hh}+m_{HCl}=m_{mu\text{ố}i}+m_{H_2O}+m_{CO_2}\)

  \(\Leftrightarrow43,45+0,6.36,5=m_{mu\text{ố}i}+0,3.18+0,3.44\)

  \(\Leftrightarrow m_{mu\text{ố}i}=46,75\left(g\right)\)

    bởi Hoàng Thị Xuân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1