YOMEDIA

Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Y

hoà tan hoàn toàn 43.45 gam hỗn hợp X gồm Na2CO3, K2CO3, BaCO3 và ZnCO3 bằng dung dịc HCl dư thu được 6.72 lít khí (đktc) và dung dịch Y. Tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch Y.

  bởi can chu 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\)

  \(K_2CO_3+2HCl\rightarrow2KCl+H_2O+CO_2\)

  \(BaCO_3+2HCl\rightarrow BaCl_2+H_2O+CO_2\)

  \(ZnCO_3+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2O+CO_2\)

  \(n_{CO_2}=\dfrac{V_{\left(\text{Đ}ktc\right)}}{22,4}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Từ các phương trình, ta tính được:

  \(n_{HCl}=2n_{CO_2}=2.0,3=0,6\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2O}=n_{CO_2}=0,3\left(mol\right)\)

  BTKL: \(m_{hh}+m_{HCl}=m_{mu\text{ố}i}+m_{H_2O}+m_{CO_2}\)

  \(\Leftrightarrow43,45+0,6.36,5=m_{mu\text{ố}i}+0,3.18+0,3.44\)

  \(\Leftrightarrow m_{mu\text{ố}i}=46,75\left(g\right)\)

    bởi Hoàng Thị Xuân 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA