YOMEDIA

Tính khối lượng Na2CO3 đã tham gia phản ứng

bởi Nguyễn Sơn Ca 05/06/2019

câu 1: cho lượng Na2CO3 vào 100ml dd HCL loãng. Phản ứng xog, thu đc 5,6l khí (đktc)

a) Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng

b) Tính khối lượng Na2CO3 đã rham gia phản ứng

c) mún trung hoà hết lượng HCl dùng cho phản ứng trên thì cần bao nhiu gam dd NaOH 10%???

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Na2CO3 + 2HCl -> 2NaCl + CO2 + H2O (1)

  nCO2=0,25(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNa2CO3=nCO2=0,25(mol)

  nHCl=2nCO2=0,5(mol)

  CM dd HCl=\(\dfrac{0,5}{0,1}=5M\)

  mNa2CO3=106.0,25=26,5(g)

  c;

  NaOH + HCl -> NaCl + H2O (2)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaOH=nHCl=0,5(mol)

  mNaOH=40.0,5=20(g)

  mdd NaOH=20:10%=200(g)

  bởi Nguyễn Vân 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>