YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.7 trang 37 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.7 trang 37 SBT Hóa học 9

Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí (đktc).

Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 10,6 gam và 8,4 gam    

B. 16 gam và 3 gam

C. 10,5 gam và 8,5 gam 

D. Kết quả khác

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.7

Đáp án A.

nNa2CO3 = x; nNaHCO= y; nCO2 = 0,2 mol

Phương trình hóa học :

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

Ta có hệ phương trình

x + y = 0,2

106x + 84y = 19

⇒ x = y = 0,1

mNa2CO3 = 10,6g; mNaHCO3 = 8,4g

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.7 trang 37 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF