ON
ADMICRO
VIDEO

Xác định thằng phần % có trong chất rắn A

Nung 12g canxi cacbonat sau 1 time còn lại 7,6 chất rắn A

a) Xác định thằng phần % có trong chất rắn A

b) Tính hiệu suất p/ứ phân hủy

c)hòa tan hoàn toàn chất rắn A có trog dd HCl dư, cho toàn bộ khí thu đc hấp thụ vào 120ml dd nạp 1,2M đc dd B. Tính CM of dd B

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • CaCO3 ---to-> CaO + CO2

  a. Gọi x là số mol CaCO3 pư.

  nCaCO3 bđ=12/100=0,12 (mol)

  => nCaCO3 (trongA)=0,12-x (mol)

  nCaO=x (mol)

  Ta có: 100*(0,12-x)+ 56x=7,6

  =>x=0,1

  mCaCO3 (trongA)=100*(0,12-0,1)= 2 (g)

  mCaO =56*0,1=5,6(g)

  %mCaCO3=\(\dfrac{2\cdot100}{7,6}=26,32\%\)

  => %mCaO=100-26,32=73,68%

  b. mCaCO3 pư=12-2=10 (g)

  \(H=\dfrac{mCaCO3pu}{mCaCO3dung}\cdot100=\dfrac{10}{12}\cdot100=83,3\%\)

  c. CaO + 2HCl ---> CaCl2 + H2O;

  CaCO3 + 2HCl ---> CaCl2 + H2O + CO2 ;

  0,02------------------------------------------------0,02

  CO2 + 2 NaOH ---> Na2CO3 + H2O;

  0,02----------0,04--------------0,02

  nCaCO3=0,02 (mol)=> nCO2=0,02 (mol)

  Ta có: nNaOH=0,12*1,2=0,144 (mol)

  Xét tỉ lệ: ta có NaOH dư, CO2 hết.

  ddB gồm Na2CO3 và NaOH dư.

  nNa2CO3=0,02 (mol)

  nNaOH dư= 0,144-0,02*2=0,104 (mol)

  CM ddB=\(\dfrac{0,2+0,104}{0,12}=2,53M\)

    bởi Nguyễn Hương Trà 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1