RANDOM

Nồng độ mol HCl bằng bao nhiêu?

bởi Nguyễn Thị An 03/06/2019

hòa tan hoàn toàn 28,4g hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại thuộc phân nhóm II A của bẳng tuần hoàn cần dùng hết 100ml axit HCl và PƯ giải phóng 6,72 lít CO2. Sau PƯ cô cạn đ sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan? Nồng độ mol HCl bằng bao nhiêu

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • MCO3+2HCl\(\rightarrow\)MCl2+CO2+H2O

  \(n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  \(n_{HCl}=2.n_{CO_2}=0,6mol\)

  \(n_{H_2O}=n_{CO_2}=0,3mol\)

  - Áp dụng định luật BTKL:

  28,4+0,6.36,5=mmuối+0,3.44+0,3.18

  Suy ra mmuối=31,7g

  \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,6}{0,1}=6M\)

  bởi Đặng Liang 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA