YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 29 Hóa học 9

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 29 Axit cacbonic và muối cacbonat​​​ giúp các em học sinh biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính chất hoá học của muối cacbonat tác dụng với axit, với dd muối,dd kiềm; Biết quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về tính chất dễ bị nhiệt phân huỷ của muối cacbonat; Bài toán tính nồng độ dd, % thể tích khí và xác định CT hợp chất của cacbon.

ADSENSE

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF