YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.8 trang 38 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.8 trang 38 SBT Hóa học 9

Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

A. 60%     

B. 40%    

C. 80%     

D. 50%

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.8

Đáp án C.

CaCO3 t→ CaO + CO2

mCaO = \(\frac{{56}}{{100}}.150 = 84(kg)\)

H% = \(\frac{{67,2}}{{84}}.100\%  = 80\% \)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.8 trang 38 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF