AMBIENT

Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 05/06/2019

cho 69,7g hỗn hợp 2 muối CaCO3 và Ba CO3 phản úng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 13,44 lít khí. Tính % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  BaCO3 + 2HCl -> BaCl2 + CO2 + H2O (2)

  nCO2=0,6(mol)

  Đặt nCaCO3=a<=>mCaCO3=100a

  nBaCO3=b=>mBaCO3=197b

  Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}100a+197b=69,7\\a+b=0,6\end{matrix}\right.\)

  =>a=0,5;b=0,1

  mCaCO3=100.0,5=50(g)

  %mCaCO3=\(\dfrac{50}{69,7}.100\%=71,736\%\)

  %mBaCO3=100-71,736=28,264%

  bởi Nguyễn Thu Phương 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA