YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.10 trang 38 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.10 trang 38 SBT Hóa học 9

Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 mi khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.10

Gọi M là kí hiệu nguyên tử khối của kim loại hoá trị I. Công thức muối là M2CO3. Phương trình hoá học của phản ứng :

M2CO3 + 2HCl → 2MCl2 + H2O + CO2

(2M + 60)g     22400ml

1,06g              224ml

Theo phương trình hóa học trên ta có:

\(\frac{{2M + 60}}{{1,06}} = \frac{{22400}}{{224}}\)

→ M = 23. Đó là muối Na2CO3

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.10 trang 38 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF