YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.3 trang 37 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.3 trang 37 SBT Hóa học 9

Có những chất sau: NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3.

a) Chất nào tác dụng được với dung dịch HCl ?

b) Chất nào tác dụng được với dung dịch Na2CO3 ?

c) Chất nào tác dụng được với dung dịch NaOH ?

Viết các phương trình hoá học

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.3

a) Các chất NaHCO3, Ca(OH)2, CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl.

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

CaCO3 + 2HCl → CaCl+ H2O + CO2

b) Các chất CaCl2, Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.

CaCl+ Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Ca(OH)2 + Na2CO→ CaCO3 + 2NaOH

c) Chất NaHCO3 tác dụng với dung dịch NaOH.

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.3 trang 37 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF