AMBIENT

Số gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và KHCO3 là bao nhiêu?

bởi Ban Mai 28/04/2019

Hòa tan m gam hỗn hợp x gồm CaCO3 và KHCO3 bằng dung dịch HCl dư sau phản ứng thu được 6.72 lít khí (đktc).Tính m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Do \(M_{CaCO_3}=M_{KHCO_3}=100\) nên coi hỗn hợp là CaCO3

  CaCO3+2HCl\(\rightarrow\)CaCl2+CO2+H2O

  \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3mol\)

  \(\rightarrow m=m_{CaCO_3}=0,3.100=30gam\)

  bởi Dương Thị Thu Hà 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>