YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 29.2 trang 37 SBT Hóa học 9

Bài tập 29.2 trang 37 SBT Hóa học 9

Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào ? Giải thích

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.2

Dẫn CO2 vào dung dịch NaOH có 3 trường hợp xảy ra:

a) CO2 + NaOH → NaHCO3

b) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

c) Cả hai phản ứng trên. Sản phẩm phản ứng là hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 29.2 trang 37 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF