AMBIENT

Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A

bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 28/04/2019

hòa tan hết 14,2 g hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 l khí CO2 ở đktc . Thêm 32,4 g nước vào dung dịch D được dung dịch E . Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch E là 5% . Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(MgCO_3\left(a\right)+2HCl\rightarrow MgCl_2\left(a\right)+H_2O+CO_2\left(a\right)\)

  \(R_2\left(CO_3\right)_x\left(b\right)+2xHCl\rightarrow2RCl_x+xH_2O+xCO_2\left(bx\right)\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của MgCO3, R2(CO3)x trong A(a,b > 0; x là hóa trị của R \(\in N\)*)

  \(n_{CO_2}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow a+bx=0,15\left(I\right)\)

  \(m_{HCl}=0,15.36,5.2=10,95\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddHCl}=10,95.7,3\%=150\left(g\right)\)

  \(m_{ddsaupư}=m_A+m_{ddHCl}-m_{CO_2}=14,2+150-0,15.44=157,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{ddE}=32,4+157,6=190\left(g\right)\)

  \(\%MgCl_2\left(trongE\right)=5\%\Rightarrow\dfrac{9500a}{190}=5\)

  \(\Rightarrow a=0,1\)

  Thay vào (I) :

  \(\Rightarrow bx=0,15-0,1=0,05\left(II\right)\)

  Do mA = 14,2g \(\Rightarrow8,4+b\left(2M_R+60x\right)=14,2\)

  \(\Rightarrow2bM_R+60bx=5,8\left(III\right)\)

  Thay (II) vào (III) \(\Rightarrow2bM_R=2,8\Rightarrow M_R=28x\)

  Kẻ bảng biện luận x = I, II, hoặc III

  \(\Rightarrow R\) là Fe (II) .

  \(\%m_{MgCO_3}\approx59,15\%\)

  \(\%m_{FeCO_3}=40,85\%\)

  bởi Trần Như 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>