YOMEDIA
UREKA

Bài tập 7 trang 69 SGK Hóa học 9

Giải bài 7 tr 69 sách GK Hóa lớp 9

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết các phương trình hóa học.

b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Câu b:

\(n_{H_{2}} = \frac{0,56 }{22,4}= 0,025 \ mol\)

nAl = x; nFe = y

nH2 = 3/2x + y = 0,025 mol

mhỗn hợp = 27x + 56y = 0,83 gam

Giải hệ phương trình ta có: x =0,01; y= 0,01

mAl = 0,01 x 27 = 0,27g

mFe = 0,01 x 56 = 0,56g

\(\% {m_{Al}} = \frac{{0,27}}{{0,83 \times 100\;\% }} = 32,53\% \)

⇒ %mFe = 67,47%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 69 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF